Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Säsongens föremål – Januari 2013


I dagarna för 40 år sedan, närmare bestämt 18 februari 1973, infördes en zontaxa för hela SL:s linjenät. Tidigare hade trafiken i kranskommunerna sina egna taxor och i Stockholms stad fanns en zontaxa som var ett arv från gamla Stockholms Spårvägar.
Den nya zontaxan för hela trafikområdet var ett led i samordningen av kollektivtrafiken i hela länet som påbörjades med Hörjelöverenskommelsen 1964. Ett par år tidigare, 1971, hade det sk ”50-kortet” införts. All personal med kassa skulle utbildas i de nya taxebestämmelserna och en gigantisk utbildningsinsats genomfördes.
Nu fick länsborna stifta bekantskap med kuponger som stämplades. Förut köpte man enstaka biljetter som markerades med en klipptång då man åkte i Stockholms stad. Åkte man utanför staden var det inte ovanligt att man fick en maskintryckt biljett från en s.k. Almex-maskin.
Både klipptång och Almex-maskin är numera museiföremål.

blog comments powered by Disqus
Tyck till om vår webbplats