Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Kvällsöppet museum med föredrag 30/10

Björn Hasselgren har en lång bakgrund inom bl.a. Riksbanken och Banverket och forskar nu på KTH om statens framtida roll för järnvägar och vägar.

 Vid seminariet kommer Björn att reflektera över den historiska framväxten av järnvägar och vägar samt kring de utmaningar som systemen möter. Det gäller nya finansieringsformer och organisationsformer. Flera av dessa frågor påverkar balansen mellan vägtrafik och kollektivtrafik. I Stockholm är frågorna högaktuella, med alla projekt som pågår och planeras.”

blog comments powered by Disqus
Tyck till om vår webbplats