Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Föreläsning 25/11 kl 18. ”Stadsplanering för det goda” livet.”

Onsdagen den 25/11 kl 18 Mari Ferring – Stadsplanering för det ”goda” livet?
Staden växer och i planeringen produceras visioner där bilder och texter beskriver hur staden är
tänkt att se ut i framtiden. Vi har alla sett dem: bilderna är fulla av folk som promenerar,
shoppar, åker cykel, skateboard eller bil. Eller också sitter de ner, samtalar och dricker kaffe.
Oftast är det sommar, körsbärsträden kan vara i blom och solen skiner. Bilderna väcker intresse
eftersom framställningarna bygger på värden om hur en ”god” eller attraktiv stad kan se ut och
fungera. Visualiseringen kan därmed också handla om att visa på ideala livsstilar; hur livet kan
vara när det är gott.
Vilka livsstilar och vilka rumsupplevelser ses som ideala i stadsbyggnadssammanhang i dag?
Mari Ferring, Fil dr i arkitekturhistoria vid KTH, berättar mer om arkitekternas visionsbilder.

Onsdagen den 25/11 kl 18 Mari Ferring – Stadsplanering för det ”goda” livet?Staden växer och i planeringen produceras visioner där bilder och texter beskriver hur staden ärtänkt att se ut i framtiden. Vi har alla sett dem: bilderna är fulla av folk som promenerar,shoppar, åker cykel, skateboard eller bil. Eller också sitter de ner, samtalar och dricker kaffe.Oftast är det sommar, körsbärsträden kan vara i blom och solen skiner. Bilderna väcker intresseeftersom framställningarna bygger på värden om hur en ”god” eller attraktiv stad kan se ut ochfungera. Visualiseringen kan därmed också handla om att visa på ideala livsstilar; hur livet kanvara när det är gott.Vilka livsstilar och vilka rumsupplevelser ses som ideala i stadsbyggnadssammanhang i dag?Mari Ferring, Fil dr i arkitekturhistoria vid KTH, berättar mer om arkitekternas visionsbilder.

blog comments powered by Disqus
Tyck till om vår webbplats