Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Vårens föreläsningar på museet

Onsdag 5/4 kl 18.00 Mats Wickman: ”Järnvägen och de första hyreshusförorterna”
När järnvägen drogs genom Stockholm på 1860- och 70-talen började också de första förorterna att byggas. Det blev närmast frågan om kåkstäder eftersom byggnadsstadgan för Stockholm inte gällde utanför innerstaden, vilket innebar att regleringen av hur det fick byggas var obefintlig.
Käkstäder etablerades i bland annat Årstadal, Gröndal samt Huvudsta och Hagalund i Solna.
Mats Wickman är författare och krönikör i SvD.
Onsdag 19/4 kl 18.00 Hans Björkman: ”Tidernas tåg-, båt- och annan trafik på Södermalm vid Hammarby Sjö”
Hans Björkman har skrivit böcker både om miljöerna kring Stockholms alla järnvägar och om hur trakten kring Hammarby Sjö förändrats genom åren. Här berättar han om Södermalm längs Hammarbyleden och visar mängder av intressanta bilder, särskilt på trafiken inom området – på räls, till sjöss och på gatorna.
Onsdag 3/5 kl  18.00 Gert Ekström: ”Djursholmsbanan, från Engelbrektsplan till Djursholm och den rullande materielen”
Gert Ekström berättar till många unika bilder och trycksaker om Sveriges första eldrivna bana för persontrafik, ånglok från 1890, med hästspårvagnar, förslag till utbyggnad och allt krångel med tillstånd och banan.
Gert är väl insatt i trafiken och linjerna, det var han som 16-åring räddade motorvagn 4 som står på museet.
Torsdagen 11/5 kl 18.00 (Observera dagen!) Ingrid Essegård och Ulrika Aleite: ”Rodderskor på Stockholms vatten”
Äntligen ska vi få höra mer om de välkända ”roddarmadamerna”. Vilka var egentligen de hårt arbetande kvinnorna som dominerade Stockholms allra tidigaste kollektivtrafik? Ingrid Essegård och Ulrika Björk ingick i redaktionen till boken
”Rodderskor på Stockholms vatten”utgiven av Stockholmia förlag 2008.
Onsdag 17/5 kl 18.00 Anders Hanquist: ”Hur möts man bäst på vägen? Höger- eller vänstertrafik genom åren och över världen.”
I år är det 50 år sedan Sverige svängde över till höger sida av vägen. Detta uppmärksammar lokaltrafikexperten Anders Hanquist genom en internationell utblick. Vilken sida man kör på kan berätta mycket om ett lands historia och kultur.Följ med på en spännande resa genom världen.
blog comments powered by Disqus
Tyck till om vår webbplats