Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Andra arkiv

Arkivhandlingar från trafikbolag i Stockholms län finns på flera arkivinstitutioner i länet.

Stockholms Stadsarkiv har huvuddelen av arkiven från SCO (Stockholms Centrala Omnibussaktiebolag), SSB (Stockholms Södra Spårvägsbolag, SNS (Stokholms Nya Spårvägsaktiebolag och SS (Stockholms Spårvägar)

Arkitekturmuseet har ritningar från bygget av Stockholms tunnelbana

Stockholms Fastighets- och Gatukontor har fotografier och ritningar från bygget av Stockholms tunnelbana.

Stockholms Företagsminnen har det fullständiga arkivet inklusive handlingar och fotografier, från Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön, samt detta bolags dotterbolag Trafik AB Stockholm-Björknäs och Trafik AB Stockholm-Södertörn.

Tyck till om vår webbplats