Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

”Sällskapsresan” -miljölektionen!

Hur mycket väger avgaserna från en buss!

Frågorna om miljön är många och viktiga att besvara. Under denna guidning diskuterar hur vi kan vårda vår miljö och vi märker snabbt att frågorna inte är nya. Du får också veta mer om SLs aktuella miljösatsningar. Ett av SLs miljömål är att år 2030 ska alla bussar köras på förnybara, miljövänliga bränslen.

Våra miljövisningar riktar sig till elever på mellan- och högstadiet samt gymnasiet.

Att diskutera med eleverna inför visningen

Vilka är de främsta hoten mot vår miljö idag? Vad kan vi göra för att minska problemen med luftföroreningar? Vad innebär koldioxidutsläpp, växthuseffekt och klimatförändringar ?

Ordning och reda

På museet finns det fordon att provsitta men också många unika föremål som vi ska bevara för framtiden och som inte håller att prova. Röda snören och stängda dörrar betyder att man inte får röra. Här finns mycket att göra sig illa på och därför måste vuxna och barn gå tillsammans. Det blir lätt högljutt i utställningen så uppmana barnen att hålla vanlig samtalston.

Ring och boka din miljövisning på 686 1760 mellan kl 10-17.

Tyck till om vår webbplats