Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Moderna spår

I denna utställning visar vi hur modern spårväg kan omvandla stadsmiljöer så att fotgängare, cyklister och kollektivresenärer åter dominerar gatubilden. Där bilar en gång köat finns nu gågator med vacker markbeläggning, trevliga uteserveringar, nya trädplanteringar och  ny gatubelysning.

Modern spårväg innebär avancerad stadsbyggnad och spårvagnar i djärva former. I europeiska städer är det ofta ont om utrymme och det gäller att försöka dämpa bilanvändningen. Undersökningar visar att den moderna kollektivtrafiken attraherar inbitna bilåkare.

Ökningen av antalet passagerare är stor i de städer som genomfört trafik- och stadsförnyelse av detta slag.

De senaste 30 åren har omkring 100 nya lokala spårtrafiksystem öppnats i världen. Spårväg har kommit tillbaka till många städer som under 1950- och 60-talen ersatte de ursprungliga spårvägarna med bussar och tunnelbanor. Då sågs spårvägar som något gammalt och förlegat. Främst ersattes kollektivtrafiken av bil. Kollektivtrafikens andel minskade successivt under denna tid.

Tyck till om vår webbplats