Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Pressklipp

1876-1898 Stockholms spårvägskommunikationer under åren 1876 – 1899. Utdrag ur Dagens Nyheter. Maskinskrivna i en pärm 1 pärm
1900-1901 Tidningsklipp samlade av Regementsläkaren Fredrik Klefberg 1 pärm
1903-1905 Klipp i pärm 1 pärm
1907-1908 Klipp i pärm 1 pärm
1910-1911 Klipp i pärm 1 pärm
1907-1918 Tidningsklipp från Stockholms Södra Spårvägsbolag 3 pärmar
1917-1920 Tidningsklipp ”Främmande spårvägar” 1 pärm
1916-1940 Tidningsurklipp rörande SNS och Stockholms Spårvägar.
Klippen ordnade i tidsordning i pärmar
1941-1958 Tidningsurklipp rörande Stockholms Spårvägar från 1940 till 1950. Klippen ordnade ämnesvis och förvaras lösa i kartonger förpackade i kuvert
1956-2006 Pressnytt (byter namn till Pressklipp 1990). Pressklippet upphör juli 2006 65 vol. tom 1998

Tyck till om vår webbplats