Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Reklam i rörelse

31 oktober 2003 – 30 december 2004. En utställning om reklam i kollektivtrafiken

Reklam har ett långt förhållande med kollektivtrafiken i Stockholm. Redan på 1870-talets hästspårvagnar kunde man se målade annonser på och i vagnarna. Det rörde sig då främst om enkla annonser med korta texter.

Spårvägsbolagen och annonsörer insåg tidigt trafikreklamens genomslagskraft då många människor dagligen såg reklambudskapen i och på vagnarna.

Tyck till om vår webbplats