Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Fasta utställningen

Museets basutställning berättar om lokaltrafikens och Stockholms utveckling från 1800-talet och framåt. Historien börjar dock tidigare än så, med 1600-talets rodderskor.

1800-talet

På 1800-talet hade Stockholm vuxit så pass mycket att det fanns behov av kollektivtrafik. Stockholmare hade dock färdats genom staden långt tidigare. Museets äldsta bevarade fordon är de hästbussar och hästspårvagnar som togs i trafik under 1800-talets andra hälft. Missa inte ”wursten”, en hästbuss från 1840-talet. Troligen är detta det äldsta fordon som använts för lokaltrafik som finns bevarat i Sverige. Den fasta utställningen är kronologiskt uppbyggt.

1900-1930

År 1901 elektrifierades spårvägen i stockholm. Den sista hästspårvagnen rullade i Stockholm år 1905. Stockholms Spårvägar AB bildades 1916. Spårvägsnäten förlängdes ut till nybyggda förorter. Motorbusstrafik kom igång under 1920-talet och expanderade sedan kraftigt. I den här delen kan du bland annat se Sveriges första elektriska spårvagn, vagn 14 från Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag.

1930-1950

Stockholm växte sig allt större och inflyttningen till staden var stor efter kriget. Nya förorter byggdes och nya krav ställdes på kollektivtrafiken. Den första tunnelbanan invigdes 1933 mellan Slussen och Ringvägen (Skanstull). Detta var i själva verket en spårväg under jord. År 1941 startade trådbusstrafiken i Stockholm, och två bussar av denna typ visas upp i utställningen.

1950-1967

År 1950 invigdes dagens tunnelbana. Första linjen gick mellan Slussen och Hökarängen. Regionen hade nu över 1 miljon invånare. Allt fler förorter byggdes och trafiken blev alltmer omfattande. Stockholsmtrafiken blev en utpräglad pendlingstrafik mellan förort och innerstad.

1967-1990

Museet har ett par bussar bevarade från 1967. Detta var ett omvälvande i Stockholms kollektivtrafik. Spårvägsnätet avvecklades och högertrafik infördes. nu omvandlades också Stockholms Spårvägar till AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, som nu skulle ansvara för trafiken i hela länet. Utbyggnaden av tunnelbanan forrtsatte under perioden.

1990 -

Under 1990-talet omorganiserades SL som nu skulle planera och upphandla trafik istället för att köra i egen regi. Pendeltågstrafiken utökades, 2005 anlände de nya vagnarna. Spårvägen fick en renässans då Tvärbanan öppnades. Museets mål är att fortsätta insamling av fordon och föremål. Vårt nyaste fordon är en buss från 1993. Vi bygger också mindre utställningar som berättar om SL-trafiken idag.

Tyck till om vår webbplats