Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

1930-1950

1930-1950 – Den moderna staden

Detta är funktionalismens tid. Planer på en modern tunnelbana, som på sikt skulle ersätta spårvägen, arbetades fram.

Andra världskriget kom dock emellan och detta skapade nya förutsättningar för Stockholmstrafiken - nu måste alla resurser användas på bästa sätt. 

Trådbuss från 1941Hornsbergsgaraget 1932 

Befolkningen ökade stadigt. År 1930 hade Stockholms Spårvägar 176 miljoner passagerare.

Trådbusstrafiken kom igång 1941 och under kriget använde man också gengas, flera aggregat finns bevarade på museet.

Spårvagnsparken moderniserades,  gamla vagnar byggdes om om nya beställdes.

Mustangen

Mustang på museet

De strömlinjeformade Mustangvagnarna levererades på 1940-talet.

Mustangen representerade en ny generation spårvagnar. De var sedan en vanlig syn i Stockholmstrafiken fram till spårvägens nedläggning 1967.

 

 

 

 

 

 

 

Tyck till om vår webbplats