Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Sökhjälp

Välkommen till Spårvägsmuseets nya webbdatabas. Här kommer vi att lägga ut flera typer av material ur våra samlingar.

Sökhjälp

Skriv en eller flera sökord i sökrutan. Sökningen sker efter de poster som innehåller båda sökorden.

Du kan begränsa sökningen genom att klicka i en kategori.

De går också att söka enbart på kategori. Om du t.ex. vill  veta vilka kartor som finns så lämnar dum sökfältet tomt samt markerar kategorin “Kartor”.

Vid sökning sker s.k. automatisk högertrunkering dvs sökningen sker på all ord som börjar på det sökord du skrivit in.

Om du t.ex. skrivit in sökordet “tunnel” får tu träff på “Tunnel”, “tunnel”, “tunneltåg”, “tunnelbana” osv. Om du söker efter bilder från 1940-talet kan di skriva in ”“194”.

Om du skriver en asterisk (*) före sökordet så får du träff även på “tåg” inne i ett ord. *tåg ger träff på bl.a. Pendeltågsstation, Roslagståg och expresståg

Databasens innehåll

 • Fotografier. Spårvägsmuseets samling innehåller ca 300 000 fotografier. Av dessa är ca 30 000 digitaliserade. Tonvikten är äldre bilder. Museet har relativt lite fotografier skannade från perioden 1990–2012.
 • Ritningar Av museets samling av ritningar, ca 15 000, är ca 900 digitaliserade. Alla fotografier och ritningar som är digitaliserade läggs ut på webben.
 • Föremål. Samlingen består av 6612 föremål. De som är avfotograferade , ca 465, finns med i databasen.
 • Texter Kategorin innehåller tre typer av material:
  • Litteratur. Ca 5000, böcker och rapporter. Samtliga finns att läsa på museets bibliotek. Många av titlarna finns även på andra bibliotek.
  • Artiklar.  Ca 5000 tidskriftsartiklar finns sökbara i databasen. Arbetet med att digitalisera en del av dessa artiklar pågår.
  • Faktatexter.  Museets faktadatabas finns med i den nya webbdatabasen. Här kan du få svar på frågor som: När invigdes Medborgarplatsens tunnelbanestation? Vem var vd för Stockholms spårvägar 1942? Vem  har utfört konsten på en Hötorgets tunnelbanestation? När försvann trådbussarna i Stockholm?
  • Kartor. De av museets kartor som är skannade läggs in i databasen.
  • Film. En del av museets film finns på YouTube. Länkar till dessa läggs in i databasen.

OBS När databasen publiceras den 12 september 2012 är inte allt material överfört. Digitaliserade fotografier och ritningar är nästan helt överförda medan övriga materialtyper kontinuerligt kommer att överföras under de närmaste månaderna.

Fält i databasen

I listvisningen visas fälten rubrik, beskrivning och dokumentyp. I detaljvyn dessutom fälten ursprung, upphov, tid, plats, ämnesord och dokumentid. I detaljvyn finns också länkar till bl.a. skannade dokument och artiklar.

Synpunkter

Kan skickas arkivet.sparvagsmuseet@sl.se

Tyck till om vår webbplats