Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Spårvägsmuseets vänförening

Spårvägsmuseets vänner är en ideell förening, vars syfte är att stödja Spårvägsmuseets verksamhet.

Bland annat kör vi museets fordon och hjälper till att guida i samband med museiaktiviteter eller andra evenemang. Vi hjälper till med arbete och bidrar med pengar till renoveringar av museiföremål.

Spårvägsmuseets vänner ordnar föredrag om aktuella eller historiska händelser inom kollektivtrafiken. Föreningen ordnar även utfärder till aktuella eller historiska platser med trafikanknytning.

Som medlem i Spårvägsmuseets vänner får du fritt inträde på Spårvägsmuseet, rabatt i Spårvägsmuseets butik, information om de utflykter och föredrag som vänföreningen ordnar samt information om de museiaktiviteter vänföreningen deltar i.

Bli medlem
Medlemsavgiften per kalenderår är
- 200 kronor för enskild medlem
- 400 kronor för familj

Du kan betala
- via plusgiro 47 70 97-0
- till konto 9960 34 0477 0970

Med anledning av Söderhallens rivning och museets stängning i väntan på att nya lokaler i Gasverksområdet färdigställs, beslutade årsstämman att
- betalt medlemskap för 2017 gäller även för 2018.
- nya medlemmar som betalar första årsavgiften 2018 även får medlemskap för 2019.

Infoblad
2017 nr1 nr2 nr3 nr4 nr5 nr6
2016 nr1 nr2 nr3 nr4 nr5
2015 nr5 nr6

Stadgar och protokoll
Stadgar
Verksamhetsberättelse 2017
Årsmöte 2017 protokoll
Årsmöte 2017 kallelse / Verksamhetsberättelse 2016
Årsmöte 2016 protokoll
Årsmöte 2016 kallelse / Verksamhetsberättelse 2015

Tyck till om vår webbplats