Välkommen till Spårvägsmuseet

Upplev Stockholms historia på ett kul och annorlunda sätt - spännande för såväl stora som små!

Konst och arkitektur

Stockholms tunnelbana sägs vara världens längsta konstutställning – 110 kilometer lång.

Det finns en lång tradition av offentlig konst i Sverige och SL var tidigt ute med satsningen på konst i tunnelbanan och så småningom även på andra platser i SL-trafiken. Konsten har många fördelar: den gör att stationerna upplevs som vackrare och tryggare och den bidrar till att göra resan till något mer än bara en transport mellan två platser. Men konsten är också viktig för att ge varje station en egen identitet, och därigenom göra det lättare att orientera sig i trafiken. Vi tror också att konsten bidrar till minskad skadegörelse och vandalisering.

Konsten i tunnelbanan är välkänd och kallas ibland för världens längsta konstgalleri med sina drygt 90 stationer med konst. Men även en del pendeltågsstationer och bussterminaler har konst, liksom de flesta av Tvärbanans stationer och ett par av Roslagsbanans stationer.

 Drygt 150 konstnärer har längs tunnelbanelinjerna arbetat med att skapa den konst du ser i dag. Ytterligare några hundra konstnärer har gjort tillfälliga konstinslag. Vill du veta mer om konsten i tunnelbanan kan du besöka museets gamla webbplats:
Sidorna om konsten ligger på museets gamla webbplats

Tyck till om vår webbplats